Bilde1.png
 

FRAMTIDENS ORGANISATIONER

RÅDGIVNING och implementering av Robotic Process automation (RPA) och Artificial Intelligence (AI)

 
 
 

Vi bygger Nordens främsta miljö av robotic automation och artificial intelligence

Vi hjälper företag att skapa nya och bättre sätt att arbeta på. Vi utnyttjar Robotics, Machine Learning och Artificial Intelligence för att utforma och automatisera affärsprocesser och bygga framtidens organisationer i stor skala.

Med de mest erfarna experterna inom Robotic Automation i Norden, ger AVO Consulting strategisk rådgivning och redskap för att möjliggöra skapande och implementering av “virtuell arbetskraft” i företag.

Vårt uppdrag är att bistå ledning och styrning för att uppnå effektiv digitalisering och smidiga driftmodeller i en modern konkurrensutsatt miljö. Genom automatisering reducerar vi kostnader, förbättrar kvaliteten och användarupplevelse i de affärsprocesser organisationen har. Syftet är att optimera balansen mellan människor och robotar, där de komparativa fördelarna för varje part är fullt utnyttjade.

Personerna bakom AVO Consulting har lång erfarenhet från ledningspositioner i finansiella institut och konsultbranschen.

AVO Consulting erbjuder tjänster på de nordiska marknaderna från kontor i Oslo och Bergen och Stockholm.

 

TELEFON

+46 73-344 56 24

 

Org.nr

559077-6414

Med hjälp av RPA, Chatbots och AI skapar AVO framtidens medarbetare.

Se hur roboten jobbar med de bakomliggande systemen, helt utan mänsklig interaktion.

Vi hjälper till under hela resan från att definiera och automatisera processer, till att etablera “virtuella arbetskrafter”

 

Vi skräddarsyr varje leverans för att möta de unika behoven hos våra kunder. För att uppnå störst effekt, tror vi på en inkludering av kunden under hela resan.

PROCESSFÖRBÄTTRING

AUTOMATISERING

STRATEGI

Automatisering.png

Utformning och förenkling av processer för att undvika ”slöseri”, förbättra tillfredsställelsen hos både kunder och medarbetare, förbättra överensstämmelsen och öka effektiviteten.

Utnyttjande av lämpliga RPA- och AI-lösningar för att reducera mängden manuellt arbete och frigöra de bästa resurserna till att fokusera på värdeskapande arbete och meningsfulla uppgifter.

Utveckla en strategi för automatisering för att ständigt möta kundernas ökande krav på omstrukturering. Skalbara och flexibla lösningar som ligger i linje med kundens långsiktiga planer.

 
Nicklas Lindersson.jpg

nicklas lindersson

Managing Partner

+4673 344 56 24
Epost

Nadin.Habbal.jpg

nadin habbal

 Consultant
+4673 034 10 56
epost

Dennis Gnutek.jpg

dennis gnutek

MANAGER
+4673 091 01 81
EPOST

20180322_130655.jpg

max thörn

Consultant
+4676 013 63 40
epost

 

Sofie Jakobsson.jpg

Sofie Jakobsson

consultant
+4673 640 27 72
Epost

20180322_130653.jpg

christian olsson

senior Consultant
+4673 034 31 29
epost

 

Nadja Nilsson.jpg

nadja nilsson

Consultant
+4673 034 90 89
epost

20180322_130731.jpg

kalle jarland

CONSULTANT

+4673 032 71 03
EPOST

 
 

AVO CONSULTING STOCKHOLM

Tel: +46 733 44 56 24
Mail: post@avoconsulting.se
Adress:
Sveavägen 31, 111 34 Stockholm